מינוי שליחות למכירת חמץ באמצעות האתר תקף לכל דבר וענין מבחינה הלכתית ומשפטית, היינו לפי ההלכה וגם לפי חוק המדינה.

ודינו כייפוי כח רשמי על כל המשתמע מכך.   

 


ייפוי כח והרשאה למכירת חמץ – תש"פ

אני, החתום מטה [באופן דיגיטלי] נותן בזה יפוי כח והרשאה לרבני העיר הוד השרון ו/או לבאים מכוחם, למכור לבע"א כל מיני חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ הנמצאים ברשותי או שיבואו לרשותי עד ערב הפסח שנה זו, וגם חלקי במניות של מפעלים שיש להם חמץ. וכן, להשכיר את המקומות בהם נמצא החמץ הנ"ל ולתת רשות דריסת הרגל הנצרכת כדי להגיע לכל הנ"ל, מערב הפסח של שנה זו עד לאחר חג הפסח. והנני סומך על המורשים הנ"ל בכל אשר יעשו במכירה הנ"ל לפי מחירי השוק, ויד הרבנים המורשים הנ"ל תהיה כידי ולא אוכל לטעון לתקוני שדרתיך ולא לעיוותי. כל זה נעשה באופן מחייב וכמקובל בעיסקאות שבאמצעות הרשת המקוונת, ובאופן היותר מועיל על פי דין תורתנו הקדושה וחוקי המדינה.

 

פרטי המוכר:

המקום בו מאוחסן החמץ:

מקומות נוספים בהם מאוחסן חמץ:

שימו לב: המועד האחרון למכירת חמץ הוא עד יום רביעי, י"ד בניסן תש"פ (8.4.20) בשעה 10:00 בבוקר (לפי שעון ישראל)

*את החמץ המכור יש לשים במקומות מסומנים וסגורים עד לאחר הפסח.

Browser not supported