כלב הוא שמו היומיומי של כלב הבית (שם מדעיCanis lupus familiaris), תת-מין של הזאב המצוי (Canis lupus), ממשפחת הכלביים, מסדרת היונקים הטורפים.

הכלבים התפתחו מהזאבים. ממוצע תוחלת החיים שלהם הוא בין 11 ל-14 שנים[1], אך כלבים מעורבים וכלבים מגזעים מסוימים כמו כלב כנעניסכיפרקה וגזעים נוספים של כלבי ציד יכולים לחיות גם בין 18 ל-22 שנים. ככלל, כלבים קטנים מאריכים חיים יותר מכלבים גדולים.

Col 3 content area

Col 4 content area

Col 5 content area

Col 6 content area