זימון תורים

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

האם כל מחלקה יכולה לקבוע את הפגישות שלה ?

אם מדובר על מערכת הרשאות אז לא. מנהל המערכת יכול לקבוע לכולם, לערוך, ליצור או למחוק.

ברמה פרטנית הנציג יכול ליצור אילוצים.

מה זה "אילוצים" ?

אילוצים היא פונקצייה המאפשרת לקבוע...