1
זיהוי חשבון
2
זיקה לנכס ובחירת פעולה
3
הנחיות עיקריות
4
פרטי הפונה
5
פרטים בעלים/דיירים נכנסים/יוצאים
6
פרטי הנכס
זיהוי חשבון

כפי שמופיע בחשבונית

מהי הזיקה לנכס
 

 

 
 
פרטים אישיים

פרטי כתובת מגורים

 

אפשרויות והצהרות
הצהרה על עזיבת נכס
במקרה וקיימים שותפים נוספים בנכס, האם תרצה לרשום גם אותם?

 

פרטי בעל נכס / דייר יוצא

 

פרטי בעל נכס / דייר נכנס

 

פרטי הנכס

 

הוראת קבע קיימת

אישור קבלת עדכונים

אימות פרטים * שדה חובה

Browser not supported