אישור עיצוב אתר
 
הריני מאשר כי:
1. העיצוב של האתר, הדפים הפנימיים, ההנפשות והגוונים כפי ראות עיניי ומתאימים לבקשתי.
2. קיימים באתר כל האלמנטים המבוקשים והרצויים ע"י.
3. כל שינוי בעיצוב האתר החל מרגע זה יבוצע בתשלום בהתאם לחתימה על הצעת מחיר בהתאם לבקשה.
 
 
 

Browser not supported