איש שמן

איש כל כך שמן שהוא ניראה כמו חיה שאכלה ממוטה עם רוטב בצד