להלן דוגמאות לעימוד באמצעות GRIDS:

GRID מתחלק ל-12 עמודות.

 

4

4

4

 

6

6

 

8

4