קישורים

  • אין להדביק קישורים ישירות לעמוד, אלא טקסט לחיץ המתאר את הקישור.
  • קישורים כמו "לחץ כאן" אינם תקינים, טקסט הקישור חייב להיות מפורט.

תמונות

  • חובה לשים ALT.
  • אין להעביר מידע כתוב באמצעות תמונה ללא חלופה מתאימה.

טבלאות

  • הגדרת שורת כותרת - חובה.
  • שימוש בטבלה - רק כשצריך! לעשות הבחנה בין טבלה ל-GRID.
  • לנסות להימנע מאיחוד תאים.